โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายวิทยา เพ็ญศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นางบุหงา วิริยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มกราคม 2557
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('director','weblogs','ec2-54-163-20-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-20','2019','05','73102945');