โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 1,972


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดท่าข้าม มีความเป็นเลิศทางปัญญา สุขภาพแข็งแรง ก้าวทันเทคโนโลยี รักษ์ภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการทำงาน ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


ปรัชญา

รักสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ตั้งใจเรียนปณิธาน


โรงเรียนวัดท่าข้าม ดูแลนักเรียนเยี่ยงบุตรหลา

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-54-87-61-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-25','2019','05','73102945');