โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

ข้อมูลอาคารสถานที่

ผู้เข้าชม 1,726

ข้อมูลอาคารสถานที่


อาคารเรียนอนุบาล                         2   หลัง
อาคารเรียนประถมศึกษา               1    หลัง
ห้องสมุด                                           1    หลัง
ห้องธุรการ                                       1    หลัง
ห้องพักครู                                        2    หลัง
โรงอาหาร                                        1    หลัง
ห้องน้ำ                                              10  ห้อง   

 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-54-163-20-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-20','2019','05','73102945');